Obbeeg ut dörpke aan de Maas

“Motorvrienden ’t Törp”


Oprichtingsbijeenkomst “Motorvrienden ’t Törp” te Obbicht.

Motorrijden is leuk, maar samen motorrijden is nog leuker.

Dit motto is volledig van toepassing op het initiatief van enkele Obbichtse motorrijders die op dinsdagavond 20 maart a.s. een bijeenkomst willen organiseren in cáfe – zaal ’t Törp te Obbicht, Ecrevissestraat 1. Aanvang 20.30 u.

Doel van de avond is het oprichten van een club enthousiaste motorrijders, die onder de naam van “Motorvrienden ’t Törp Obbicht” in de toekomst als gezelschap leuke activiteiten willen ondernemen. Denk hierbij aan het houden van mooie toertochten, motorbeurs bezoek, gezamenlijk aankopen doen, technische ondersteuning, e.d.
En dit alles met minimale verplichtingen zodat gezelligheid voorop staat.
Uiteraard mag een jaarlijkse BBQ niet ontbreken.

Dus motorrijders van Obbicht en omstreken, als je belangstelling gewekt is noteer dan 20 maart 2007 alvast in je agenda en kom naar deze avond voor de eerste kennismaking.

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij een van de initiatiefnemers:
Dhr. Piet Beks
Hitsberg 10,
6121 RS Obbicht-Born
tel. 046 – 4810945 b.g.g. 06 – 49984880;
email:

Lees hieronder het verslag van de oprichtingsvergadering


Verslag van de oprichtingsvergadering.

De opkomst dinsdag j.l. was buiten verwachting. Er waren 35 personen aanwezig,
waarvan er 33 een aanmeldingsformulier hebben ingevuld. Daarnaast waren er nog ongeveer 10 personen die verhinderd waren om te komen, maar wel belangstelling hebben.
Dus ik ben zeer tevreden.

Motorvrienden 't Törp Obbicht is dus opgericht, maar we doen dat in fases.

Allereerst gaan we deelnemen aan de motorzegening in Grubbenvorst op
15 april a.s. Aan deze zegening namen vorig jaar ruim 2300 motoren deel.
Wij vertrekken die dag om 09.00 uur op de Obbichter Markt waar ook een
groepsfoto gemaakt wordt.
Naderhand gaan we kijken wie enkele bestuurstaken op zich gaan nemen.

© Obbeeg.nl 2024